ADVOKAT SØGES TIL SLUSEHOLMEN
Vi har åbnet kontor på Sluseholmen i København og har slået dørene op for nye
klienter. Vi vil derfor gerne dele den gode udsigt over Københavns Sydhavn
med nye kollegaer.
OM STILLINGEN
Du er advokat med nogle års erfaring med en erhvervsjuridisk profil - for eksempel med specia-
ler i M&A, selskabsret, personaleret, corporate commercial, tvistløsning eller konkurs.
Vi har brug for én med selvstændighed og mod, der sætter en ære i at levere høj kvalitet og
som motiveres af højt tempo i et kommercielt miljø. Du kan både arbejde med multinationale
koncerner og med mindre virksomheder eller private.
Du har lyst til at arbejde selvstændigt og vil føle ansvar og frihed ved at være én af de daglige og
centrale figurer på Sluseholmen. Du har også mulighed for at medbringe egne klienter og ud-
bygge dit eget netværk. Samtidig giver stillingen som advokat hos os plads til både familie og
fritidsinteresser.
Faktisk har vi ikke kun brug for én ny kollega... vi kunne godt bruge to.
HISTORIEN OM OS
Efter 150 år i provinsen åbnede vi kontor på Sluseholmen i Københavns Sydhavn i 2018. Etable-
ringen i København var en naturlig konsekvens af, at en stadig større del af vores erhvervsklien-
ter er fra Københavnsområdet og fra udlandet.
Kontoret på Sluseholmen fungerer som et ’flagship office’, mens produktion og back-office va-
retages fra kontoret i Haslev. Kontoret er tæt på Sydmotorvejen og Sjællandsbroen - og endda
lufthavnen, når det er aktuelt og vores to firmacykler giver nem adgang til indre by.
Selvom vi er ét af de ældste advokatkontorer i Danmark, er vi i dag en moderne advokatvirk-
somhed med fokus på erhverv, fast ejendom og privat formue - og med sportsjura som det far-
verige indslag, blandt andet som advokater for Team Danmark.
Vi sætter en ære i at kombinere provinsens tradition for nærhed og tilgængelighed med en
international profil på højt fagligt niveau. En stor del af vores portefølje udgør in-house rådgiv-
ning af større erhvervsklienter, hvor kommerciel forståelse gør en forskel.
ANSØGNING
Ansøgning med cv sendes til Advokat & Partner, Jakob Juul Christensen jjc@elverdam.dk.
Ansøgningerne vil blive behandlet løbende.
Tiltrædelse snarest muligt - men vi har respekt for, at igangværende opgaver eventuelt skal lø-
ses fleksibelt i forbindelse med tiltrædelsen.
Læs mere på www.elverdam.dk